Kapittel 7: Hispanohablantes en Noruega

 

 

Dette kapitlet handler om spansktalende i Norge, men også om det flerkulturelle samfunn og om hva det innebærer å vokse opp med to kulturer. I hovedteksten, El mundo de Lucía, treffer vi Lucía, ei 16 år gammel jente med chilensk mor og norsk far. Lucía og mange av hennes venner i skolen vokser opp med to språk, med familie og venner i to land, og med to kulturer de identifiserer seg med. Dette er en ganske vanlig situasjon på mange norske skoler, og mange elever vil derfor lett kunne kjenne seg igjen. Oppgave 10 i ØB tar opp dette temaet og oppfordrer elevene til å reflektere over dette og trekke konklusjoner.

Sangen i dette kapitlet, Recibes cartas, handler også om det å holde kontakten med de som er langt borte. Costumbres noruegas que chocan a los hispanohablantes kaster litt humør over temaet i kapitlet, og gir grunnlag for sammenligning og diskusjon.

Aktuell grammatikk i kapitlet er direkte- og indirekte objektspronomen.